Hem

 

Livet består av förändring, men ibland känns det som att vi sitter fast. Vi vet inte riktigt vad vi vill och vad som är meningen med allt.

 

Livet är inte heller alltid lätt. Vi drabbas av sorg och sjukdom. Vi kan ha relationsproblem eller konflikter på arbetsplatsen. Vi kan känna oss förlamade av rädslor eller trötthet, vi ältar det som hänt och oroar oss för framtiden.

 

Fler och fler drabbas också av stressrelaterade sjukdomstillstånd som utbrändhet, depression, IBS och fibromyalgi och de är ofta svåra att komma till rätta med. Vanliga behandlingsformer, t ex medicinering och KBT, riktar sig mot symptomen men sällan mot grundorsaken till problemen.

 

 

Kom VIDARE i Ditt liv genom att upptäcka och frigöra Dig från invanda livsmönster som inte längre fungerar och därmed öppna för mognad och ny kraft.

 

Kom VIDARE genom att läka Din kropp från trauma och stress och bli fri från t ex smärta och rädslor.

 

Kom VIDARE i Dina relationer genom att lösa konflikter och få bättre kommunikation.

 

Kom VIDARE på arbetsplatsen genom att få hjälp att skapa en god arbetsmiljö där alla får plats.

 

 

Mina kompetenser är olika verktyg som kan hjälpa enskilda, par och grupper, både privat och i företag, förbi hinder och VIDARE mot full potential.

 

Välkommen att boka en tid hos mig för ett första samtal där vi kartlägger situationen och tillsammans bestämmer hur vi går VIDARE.

Copyright © Caroline Wiens 2017 All Rights Reserved